100 éve a gyermekekért

Kórházunk 2014-ben és 2015-ben is az Év Kórháza.

Kiváló Országos Intézet 2019 elismerő címet kapott a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet.

Pályázatok bemutatása

TÁMOP-6.2.2/A-KMR-09/2-2010-0011

Projekt címe: Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, kompetenciafejlesztés a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház részére.

Célkitűzés: Az infokommunikációs tudás növelése érdekében a szakápolói személyzet legalább 15%-át számítógép ismereteket nyújtó, államilag elismert tanúsítványt adó képzésekre való beiskolázás. A szakápoló személyzet teljes, de minimum egyharmadának személyes kompetenciákat fejlesztő tréningprogramokban való részvétele.

Támogatási szerződés:

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/doc/1667

TÁMOP-6.2.2.A-KMR/11-1-2012-0009

Projekt címe: Képzési programok támogatása a Heim Pál Gyermekkórház szolgáltatásfejlesztése érdekében

Célkitűzés: Az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségügyi állapota, melynek köszönhetően javulnak az egyén foglalkoztatási esélyei a munkaerőpiacon, így hozzájárulva a foglalkoztatás bővítése cél megvalósításához.

Támogatási szerződés

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/doc/3310#

KMOP-3.3.3-13-2013-0050

KMOP-333-13-2013-0050 - kép

Projekt címe: Napelem telepítése Heim Pál Gyermekkórház Madarász Viktor utcai telephelyén

Célkitűzés: A Kórház Madarász utcai telephelyén az ebédlő tetőfelületének délkeleti oldalán napelemes rendszer telepítése, a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés megvalósítása érdekében.

Támogatási szerződés: 

KMOP-333-13-2013-0050 – Támogatási szerződés

KMOP-333-13-2013-0050 – Támogatási szerződés 1 módosítás

KMOP-333-13-2013-0050 – Támogatási szerződés 2 módosítás

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4105

KMOP-3.3.3-13-2013-0042

KMOP-333-13-2013-0042 - kép

Projekt címe: Napelem telepítése Heim Pál Gyermekkórház Üllői úti épületén

Célkitűzés: A program célja Kórház Üllői úti telephelyén a C épület tetőfelületének délnyugati oldalán napelemes rendszer telepítése, a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés megvalósítása érdekében.

Támogatási szerződés: 

KMOP-333-13-2013-0042 – Támogatási szerződés

KMOP-333-13-2013-0042 – Támogatási szerződés 1 módosítás

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4105

KEOP-5.6.0/12-2013-0002

- kép -

Projekt címe: Heim Pál Gyermekkórház “A’ épületének energiahatékonysági beruházása

Célkitűzés: A Heim Pál Gyermekkórház az Európai Uniós támogatású projekt keretében 1 192,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből a Budapesti telephelyek energetikailag korszerűtlen épületeinek komplex felújításai történtek meg, megújuló energia felhasználás maximális növelése mellett.

Támogatási szerződés: 

KEOP-560-12-2013-0002 – Támogatási szerződés

KEOP-560-12-2013-0002 – Támogatási szerződés 1 sz módosítása

KEOP-560-12-2013-0002 – Támogatási szerződés 2 sz módosítása

KEOP-560-12-2013-0002 – Támogatási szerződés 3 sz módosítása

KEOP-560-12-2013-0002 – Támogatási szerződés 4 sz módosítása

KEOP-560-12-2013-0002 – Támogatási szerződés 5 sz módosítása

KEOP-560-12-2013-0002 – Támogatási szerződés 6 sz módosítása

KEOP-560-12-2013-0002 – Támogatási szerződés 7 sz módosítása

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4020

KEOP-5.6.0/E/15/2015-0006

- kép –

Projekt címe: Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzése Heim Pál Gyermekkórházban

Célkitűzés: A kórház az Európai Uniós támogatású projekt keretében támogatásban részesült, amelynek keretében az eddig használt, 8-17 év között, nagy energiafelhasználású berendezés helyett modern, a korábbi eszköznél korszerűbb energiahatékonyságú gép került beszerzése.

Támogatási szerződés:

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4472

KEOP-5.6.0/E/15-2015-0092

Projekt címe: Röntgen berendezések energia-megtakarítást eredményező cseréje a Heim Pál Gyermekkórházban

Célkitűzés: A kórház az Európai Uniós támogatású projekt keretében támogatásban részesült, amelynek keretében az eddig használt, 8-17 év között, nagy energiafelhasználású berendezések helyett modern, a korábbi eszközöknél korszerűbb energiahatékonyságú gépek kerültek beszerzése.

Támogatási szerződés:

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4472

KEHOP 5.2.5-16-2016-00004

- kép –

Projekt címe: A Heim Pál Gyermekkórház közel nulla energiaigényű épületeinek létesítése mintaprojekt jelleggel

Célkitűzés: A projekt a „KEHOP-5.2.5.: Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt jelleggel” című felhívás keretében valósul meg. A projektre megítélt támogatás összege 1.000.000.000 Ft., mely alapján „magas támogatási összegű projekt” támogatási kategóriába tartozik. Helyszíne a Heim Pál Gyermekkórház Budapest, Üllői úti főtelephelye. A beruházás keretében elbontásra került a kórház rossz állapotú „H” épülete. Ennek helyén fog felépülni az új épület. A projekt keretében az „II” (Rossz) energiaosztályú épület helyén, egy „AA++” (Minimális energiaigényű) energiaosztályú épület létesül. Emellett, a kiemelkedő energiahatékonyság elérését a korszerű épületgépészeti rendszerek biztosítják. Az épület energiaellátása a követelményszint által megszabott minimális, 25 %-os megújuló-energia részaránynál magasabb részarányban történik megújuló energiával.

Ebben az épületben fog helyet kapni a pályázat eredményeképpen egy korszerű betegellátást kielégítő MRI központot, valamint a volt „H” épületben lévő osztályok.

Támogatási szerződés: 

KEHOP-525-16-2016-00004 – Támogatási szerződés

KEHOP-525-16-2016-00004 – Támogatási szerződés 1 számú módosítása

KEHOP-525-16-2016-00004 – Támogatási szerződés 2 számú módosítása

KEHOP-525-16-2016-00004 – Támogatási szerződés 3 számú módosítása

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/kehop-525-kzel-nulla-energiaigny-pletek-ltestse-mintaprojekt-jelleggel

KEHOP-5.2.11-16-2016-00020

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Heim Pál Gyermekkórház épületein

Célkitűzés: Kórházunk a KEHOP-5.2.11-16. kódszámú pályázatra nyújtott be Támogatási Kérelmet, amely a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Heim Pál Gyermekkórház épületein” elnevezést kapta, KEHOP-5.2.11-16-2016-00020 azonosítószámmal.

A projekt keretein belül kerülnek kialakításra napelemes rendszerek a Heim Pál Gyermekkórház üzemeltetésében levő épületeken. Az épületek üzemeltetési költségei a Kórház éves költségeinek egy igen jelentős részét teszik ki. A magas üzemeltetési költségeket főleg a villamos energiafogyasztás képezi. Ezek alapján javasolt a villamos energiafelhasználás egy részének napelemes rendszerrel történő ellátása. A projekt keretein belül lehetőség nyílik az épületek fenntartási költségeinek, valamint üvegházhatású gázok kibocsátásainak csökkentésére, mely három épületen valósul meg, az Üllői úti épületen, a Madarász Viktor utcai épületen és a Delej utcai épületen.

Támogatási szerződés: 

KEHOP-5211-16-2016-00020 – Támogatási szerződés

KEHOP-5211-16-2016-00020 – Támogatási szerződés 1 módosítás

KEHOP-5211-16-2016-00020 – Támogatási szerződés 2 módosítás

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/kehop-5211-fotovoltaikus-rendszerek-kialaktsa-kzponti-kltsgvetsi-szervek-rszre

EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001

Konzorciumi tagként.

Kedvezményezett neve: Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Projekt címe: Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Célkitűzés: A gyermek sürgősségi és baleseti ügyeleti rendszer térben és időben széttagolt, az ellátó helyek hiányoznak. A betegutak bonyolultak, hosszúak, a magas szintű ellátás csak korlátozottan elérhető. Országosan számos helyen a felnőtt ügyeleti ellátásban kényszerülnek a gyermekek ellátására. Jelenleg egyetlen olyan kórház sincs, ahol 0-18 éves kor között minden baleseti sérült gyermek ellátása magas szinten, a hét minden napján, optimális módon megoldható lenne.

A gyermeksürgősségi ellátás elérhetőségének és a szolgáltatás színvonalának emelése.

A szükséges és legmagasabb szintű speciális, szakmailag kontrollált ellátás biztosítása.

Egy Európában is mintaértékű, hatékony, magas színvonalú és fenntartható gyermek sürgősségi-baleseti ellátó rendszer kialakítása.

A gyermekellátásban felhalmozott szakmaspecifikus tudás koncentrálása, a gyermeksebészeti, gyermeksürgősségi és gyermektraumatológiai szakmák erősítése.

Betegút-racionalizálás

Elkerülhetővé tenni a gyermekkori késedelmes vagy hibás, sikertelen ellátást, amely az egész életre kiható életminőség romlást eredményezhet a gyermek és a családja számára is.

VEKOP-6.3.5-17-2017-00003

Projekt címe: Betegbiztonság növelését célzó fejlesztés a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben

Kedvezményezett neve: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Szerződött támogatás összege: 199.791.764.- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Célkitűzés: Az intézmény a projekt keretében a betegbiztonság javítását, a betegellátási minőségét emelő komplex fejlesztést kíván megvalósítani kézhigiéniai eszközök, laborberendezések, valamint a kórházi fertőzések megelőzése és visszaszorítása érdekében a bejövő vízhálózatra csatlakozó víztisztító-szűrő berendezések beszerzésével az Intézmény 3 telephelyére. Megterveznek és kiépítenek egy elektronikus betegazonosító rendszert a működéséhez szükséges hardverekkel és szoftverekkel. testreszabják, telepítik, beüzemelik és tesztelik a medikai rendszerhez történő illeszkedését. A pályázat keretén belül a beszerzésre tervezett valós idejű PCR készülék, a Printer Kit és a Computer Kit jelentős mértékben javít a diagnosztikai ellátás színvonalán. Bizonyos kórházi fertőzések (különösen a szepszis) esetén rendkívül fontos szerepe van a kórokozó időben történő felismerésének. A mikroba korai azonosítása nagyságrendekkel növelheti a beteg gyógyulási esélyeit. Ha a berendezést üzembe állítják, a kórház saját laboratóriumában 1-1,5 órán belül lehetővé válik a mikroba azonosítása. A készülékek nemcsak a hagyományos, tenyésztéses eljáráshoz viszonyítva, hanem a piacon kapható egyéb eszközökhöz képest is sokkal gyorsabb eredményt biztosítanak sokkal költséghatékonyabb módon. A betegazonosító rendszer nagy jelentőségű fejlesztés az intézmény életében a gyermekellátás sajátosságai miatt. A beteg gyermekek életkoruk és/vagy állapotuk miatt sokszor nem képesek a kommunikációra, ezért gyors és pontos azonosításuk kiemelten fontos az esetleges tévedések megelőzése érdekében. A medikai rendszerhez való illesztése révén az ápolói adminisztráció is csökken, az így felszabaduló idő a gyermek páciensek jobb ellátására fordítható

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2019.12.31.

Támogatási szerződés: letöltés

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vekop-635-17-betegbiztonsg-nvelst-clz-komplex-infrastrukturlis-fejlesztsek-az-egszsggyi-elltrendszerben