Emlékezünk Dr. Veres Éva tanárnőre

Elhunyt Dr. Veres Éva a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet nyugalmazott gyermekneurológus főorvosa 

 

dr-veres-eva

„Óvd, segítsd Őket, mert Te látod hogy ez a csapat – különösen a mai időkben – ritka érték.”

Ez volt az egyik utolsó útravaló, amivel Veres Éva tanárnő  a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet nyugalmazott gyermekneurológus főorvosa,  szeretett gyermekkórházával és  kollégáival kapcsolatos gondoskodását kifejezte. 58 éven át fáradhatatlanul dolgozott  a Gyermekkórházban, elhivatottan gyógyította a gyerekeket, tanította a kollégákat. Az egyik legerősebb szakmai bástyája volt a Gyermekkórháznak, aki nagyon magasra emelte a szakmai színvonalat és az elvárt tudásszintet.

A Heim Pál Gyermekkórház az elmúlt évtizedekben többek között Tőle és általa is lett nemzetközileg elismert gyógyító központ. Munkássága során olyan gyermekneurológiai központot alapított és épített fel, ahol a gyermekek idegrendszeri betegségeinek felismerése, gyógyítása és gondozása a legfrissebb ismereteken alapuló, kiemelkedő színvonalú,  ami nemzetközileg is ismert és elismert jelenleg is.

Tudását és elhivatottságát aktív évei után is folyamatosan átadta a fiataloknak, kiemelkedő tudású és nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező, elhivatott vezetőket nevelt – mind Kollár Katalin, mind Rosdy Beáta főorvosokkal haláláig tartotta a kapcsolatot – követte a naprakész szakirodalmat, részt vett a fiatal orvosok gyakorlati és elméleti  képzésében.

Ő volt a gyermekneurológia anyja, de sok fiatal gyermekneurológus mentora is.

Fontosnak tartotta, hogy a fiatalok vigyék tovább és fejlesszék a már megszerzett tudást.

Az igazán nagy emberek hitével és erejével, mosolyával mindig ott állt, amikor csak szükség volt rá, ahol segíteni kellett. Valódi támaszunk volt, védő, óvó, tanító, gondoskodó szeretete csak erősödött az idővel. Nagyszerű EMBER volt, Lélekben velünk élt, haláláig minden erejével, féltő-szerető gondoskodásával folyamatosan figyelemmel kísérte és segítette az Intézményben folyó munkát, a tanítványai fejlődését. Reméljük, hogy büszke is volt ránk.

Megtiszteltetés, hogy láthattuk őt emberi nagyságában, hogy tanított bennünket, hogy dolgozhattunk vele, hogy részesei lehettünk az Ő csodálatos életútjának és hogy kollégaként, barátként a második családja is lehettünk egyben.

Megnyugtató volt tudni, hogy mindig ott áll a háttérben, mint egy biztos pont, akire mindig számíthatunk, akinek a szeretete és odafigyelése nem változik. A szeretete és odafigyelése most már örök. Nagyon szerettük Őt és mindig szeretettel fogunk rá gondolni ezután is.

Továbbadjuk a fiataloknak, hogy volt közöttünk egy nagyszerű ORVOS, egy kiváló TANÁR, egy igaz EMBER, akit Veres Évának hívtak, aki egész életét a gyógyítás hivatásának szentelte és Magyarországon a gyermekneurológia terén nagyon sokat tett a gyermekek gyógyulásáért.

Továbbadjuk a következő generációnak  amit tőle tanultunk: a szakmai tudást, a gyógyítás elhivatottságát, az emberi hozzáállást, az emberséget, a szeretetet.

Továbbadjuk, hogy ők is támogassák, segítsék az utánuk jövőket, mert „ez a csapat – ritka érték”.

Hiányozni fog.

 

Dr. Nagy Anikó

intézményvezető

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

 

 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy dr. Veres Éva főorvosnő, az orvostudományok kandidátusa, a Heim Pál Gyermekkórház Neurológiai osztályának nyugalmazott osztályvezető főorvosa, türelemmel viselt hosszú betegséget követően 2020. december 27-én elhunyt.

Dr. Veres Éva a Heim Pál Gyermekkórházban kezdett gyermekgyógyászként dolgozni. Egyike volt Máttyus Adorján professzor úr tanítványainak. A mellette kialakult inspiráló szakmai és munkahelyi légkörben vált kiváló gyermekneurológussá. Ő volt az első, aki a gyermekgyógyász szakvizsgát követően neurológiából is szakvizsgát tehetett, megteremtve erre a lehetőséget későbbi munkatársai számára is. Majd 1985-ben a hivatalossá vált gyermekneurológiai képesítést is megszerezte. Professzor úr nyugdíjba vonulását követően 1989-ben nem csak az osztály vezetését vette át, hanem kellő humorral és nagy dinamikával tovább vitte annak légkörét, magas szakmai színvonalát.  Munkatársaiként nem csak szakmai tudást, lelkesedést és egy – egy gyermek életéért a végsőkig való küzdést tanulhattuk meg tőle, hanem megtapasztaltuk, ahogy fáradtságot nem kímélve a betegségek hátterében meghúzódó folyamatok kutatását követte és beépítette ezeket a mindennapi gyakorlatba.  A kórházunkra, ahol mindig is megadatott a társzakmákkal való szoros együttműködés lehetősége, második otthonaként tekintett.

Veres főorvosnő egyike volt a magyar gyermekneurológia megteremtőinek. Igazi tanító és közösségformáló egyéniség volt.  Erőt és energiát nem sajnálva képezte a napjainkban is aktív gyermekneurológusok nagy részét. Tette ezt oly nagy szeretettel és időráfordítással, hogy a gyermekneurológiai szalonok és teázások részére otthonát is megnyitotta. Itt nem csak tudást, alázatot és a tudományos kutatások iránti lelkesedést adta át, de ezek az alkalmak lehetőséget nyújtottak szoros emberi kapcsolatok kialakítására, és mindig nyitottak voltak a konzultációra is. Különös új lehetőség volt, hogy osztálya mindig nyitva állt a vidéken, nehéz helyzetben egyedül dolgozó kollégák számára, akik élve a lehetőséggel többször töltöttek pár napot az osztályon és probléma esetén mindig fordulhattak hozzá. Ő maga több ízben töltött heteket, néha hónapokat külföldi egyetemi gyermekneurológiai centrumokban. Nemcsak tudást és friss szemléletet hozott haza, de annak a lehetőségét is megteremtette, hogy a Magyar Gyermekneurológiai Társaság kongresszusain vendégelőadóként ezen központok professzorai szerepelhessenek és kollégái is megismerkedhessenek velük.

Korán felkeltette érdeklődését a neuroimmunológia. Kandidátusi értékezése a gyermekkori sclerosis multiplexről szólt.

Bár 2000-ben nyugdíjba vonult, egészen 2016-ig részt vett a rezidensek, szakorvosjelöltek és gyermekneurológus jelöltek képzésében. Az évek előre haladtával, ereje megfogyatkozása ellenére a tudomány fejlődése iránti érdeklődése, lelkesedése továbbra is fennmaradt. Távolról is támogatással kísérte munkánkat, követte előadásainkat, érezhettük emberi nyitottságát és szerető gondoskodását. Hivatására ajándékként tekintett és arra az 56 évre is, amelyet aktív gyógyító munkával tölthetett. 2019-ben nagy örömmel vette át gyémánt diplomáját. Akkor is azt vallotta, hogy az érdem nem a diplomában, hanem a szolgálatban eltöltött években van. Szerencsésnek tartotta magát, hogy az orvostudomány robbanásszerű fejlődése kapcsán dolgozhatott klinikusként ennyi időt, amikor számos korábban kezelhetetlennek számító betegség finomabb diagnosztizálására és gyógyítására nyílt meg a lehetőség.

Veres főorvosnő munkásságát szerető, nagy családja mindvégig inspirálta és támogatta.

Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük.

 

Rosdy Beáta

osztályvezető főorvos

Gyermekneurológiai Osztály

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet