100 éve a gyermekekért

Kórházunk 2014-ben és 2015-ben is az Év Kórháza.

Kiváló Országos Intézet 2019 elismerő címet kapott a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet.

IKEB

Az IKEB feladata annak vizsgálata, hogy az engedélyezett és etikai szempontból elfogadott kutatás megvalósítása során biztosítva vannak-e a személyi és tárgyi feltételek, és betartják-e a kutatási tervben foglalt előírásokat, különös tekintettel a vizsgálatba bevontak védelmére.

Az Intézeti Kutatásetikai Bizottság munkája

Az IKEB feladata annak vizsgálata, hogy az engedélyezett és etikai szempontból elfogadott kutatás megvalósítása során biztosítva vannak-e a személyi és tárgyi feltételek, és betartják-e a kutatási tervben foglalt előírásokat, különös tekintettel a vizsgálatba bevontak védelmére.

A Bizottság létszáma 11 fő, ebből 8 fő orvos, 1 fő gyógyszerész, 1 fő szakdolgozó, 1 fő laikus.

A Bizottság tisztségviselői az elnök és a titkár.

A 2022-es évben újra alakult az etikai bizottság és csatlakozott a Regionális Kutatás-Etikai Bizottsághoz.

Évente hatszor ülésezik személyes és ZOOM meeting formájában.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben a kutatások a Bizottsághoz történő, a jogszabályban előírt, kötelező bejelentés után, a megfelelő engedélyek birtokában kezdhetők meg.

IKEB elnök
Prof. Dr. Katona Gábor Kutatási és Fejlesztési igazgató

IKEB tagok

  • Dr. Fekete Ferenc PhD orvosigazgató
  • Dr. Karoliny Anna főorvos
  • Dr. Vajda Zsolt főorvos
  • Dr. Rosdy Beáta főorvos
  • Dr. Almássy Zsuzsanna főorvos
  • Dr. Péter György főorvos
  • Prof. Dr.Harkányi Zoltán főorvos
  • Tripponné Dr.Molnár Andrea főgyógyszerész
  • Guti Tünde ápolási igazgató
  • Bodó Erika

Kutatási referens
Bodó Erika