Köszönőlevél: Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola

Tisztelt Főigazgató Úr!

A Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium tanulóival a tanév során több alkalommal szűrővizsgálaton vettünk részt a Rottenbiller utcai Fogászati Prevenciós osztályon. Összesen 8 iskolai osztály fogászati szűrővizsgálatát látták el az osztály dolgozói. Emellett fogászati egészségnevelést, motiválást és instruálást is végeztek.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Dr. Dima Magdolna Főorvos Asszonynak és munkatársainak azért a munkáért, amit iskolánk tanulói érdekében tettek. Külön említést érdemel szakmai elhívatottságuk, prevenciós munkában vállalt áldozatkészségük, melyet a fogászati egészségnevelés terén végeznek. Mindez kedvességgel, figyelmességgel, jó szervezéssel párosul.

Köszönjük Főigazgató Úrnak és a Heim Pál Gyermekkórház vezetőségének támogató hozzáállását, mellyel lehetővé tették, hogy a Prevenciós Osztály végezhesse tanulóink szűrővizsgálatát.

A következő tanévben is szeretnénk élni a szűrővizsgálat lehetőségével. Reményeink szerint folytatható ez a sikeres együttműködés a két intézmény között, amelyhez szintén kérjük a Főigazgató Úr és a Kórház vezetőségének támogatását.

A továbbiakban kívánunk sok sikert és kitartást áldozatos hivatásuk végzéséhez!

Budapest, 2012. július 02.
Köszönettel:

Érsekné Bódi Erzsébet
Gyakorlati oktatásvezető

Dr. Terdikné Takács Szilvia
Igazgató

Vissza