Szakorvos SBO-ra

Munkakör: Szakorvos SBO-ra
Feltétel:
  • Csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga
  • Oxiológia és sürgősségi orvostan szakvizsga
Előny: Oxiológia és sürgősségi orvostan szakvizsga esetén:
gyermekgyógyászati gyakorlat
Feladat: Járó és fekvőbeteg ellátás műszakos beosztásban a Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó osztályán
Csatolandó iratok:
  • Szakmai önéletrajz
  • Képesítést igazoló okiratok másolata

Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

Benyújtás határideje: Folyamatos
Benyújtás módja: Elektronikus formában, a allas@heimpalkorhaz.hu címre
Elbírálás határideje: Folyamatos

Bérezés: Az orvosok bértáblája alapján.

Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető.

Intézetünkben csak olyan személlyel létesíthető munkavégzésre irányuló jogviszony , aki rendelkezik SARS-CoV-2 koronavírus elleni 3 védőoltással. A jogviszony létesítésének feltétele továbbá a 2020. évi C. tv.2.§ (4)-(6) bek. szerinti érvényes erkölcsi bizonyítvány.