SAJTÓKÖZLEMÉNY

Országos gyermekgyógyászati intézetté vált a Heim Pál Gyermekkórház

A Heim Pál Gyermekkórház neve Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetre (HOGYI) módosult 2018. január elsejétől.

A változtatás révén az intézmény a gyermekgyógyászat területén az Emberi Erőforrások Minisztériumának gyógyító-megelőző, szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos alapintézménye lett. A megtisztelő elismerés továbbra is magas színvonalú gyógyításra ösztönzi, valamint együttműködésre az országos gyermekgyógyászati ellátókkal.
Dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa elmondta: a módosítás nemcsak névváltoztatást jelent, hanem megtisztelő elismerése a kórház elmúlt évtizedekben végzett gyógyító munkájának, másrészt arra ösztönzi az intézményt, hogy a hozzá forduló gyermekeket még magasabb színvonalon lássa el, és hogy együttműködjön hazánk gyermekgyógyászati ellátó intézményeivel, országosan segítve a szakellátást. Hozzátette: a kórház azért jogosult az országos gyógyintézet elnevezés használatára, mert az intézményben a népegészségügyi szempontból kiemelkedő jelentőségű szakmacsoporton belül a speciális, magas szintű szakmai tudás rendelkezésre áll, és ahhoz kapcsolódva megvalósul a gyógyító, módszertani, epidemiológiai, szervezési, kutatási és oktatási tevékenység is. Úgy fogalmazott: arra törekednek, hogy az egészségügyi ellátást továbbra is változatlanul kiemelkedő színvonalon, a modern technológiák és eszközök használata mellett biztosítsák.

A módosítás révén az intézmény a gyermekgyógyászat területén az Emberi Erőforrások Minisztériumának gyógyító-megelőző, szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos alapintézménye lett, és új feladatokat is kapott: szakmai és módszertani szempontból segíti a szakterületéhez tartozó intézmények munkáját az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletét ellátó intézményekkel együttműködve, egyúttal részt vesz a szakmai kollégium gyermekgyógyászati tagozat illetve tanács döntéseinek előkészítésében, végrehajtásában. A gyermekgyógyászat szempontjából értékeli a gyermek-lakosság megbetegedési viszonyait, kidolgozza szakmai javaslatait a prevenciós, a gyógyítás és rehabilitációs folyamatok hatékony megszervezése érdekében. Segítséget nyújt az egészségügyi ellátás átfogó korszerűsítésének megalapozásában, a gyermekgyógyászati szakellátás minőségbiztosítási feltételeinek, szakmai protokolljainak kidolgozásában és érvényesítésében, szakterületén pedig támogatja a hatóságok munkáját. Véleményezi szakterülete új vizsgálati és terápiás módszereit, továbbá a gyógyító-megelőző eljárások alkalmazásának feltételeit. Javaslatot tesz a szakterülete adatgyűjtési (információs) rendszerére és gondoskodik annak folyamatos korszerűsítéséről, az adatok értékeléséről, elemzéséről, felhasználásáról. Közreműködik szakterületének megfelelően a kutatómunka elvi-módszertani kidolgozásában, és maga is végez klinikai-tudományos kutatótevékenységet. Együttműködik szakterülete külföldi intézményeivel, valamint nemzetközi egészségügyi programokban vesz részt. Szerepet vállal az egészségügyi szakképzésben és továbbképzésben, az orvostanhallgatók és szakorvosjelöltek gyakorlati képzésében, valamint az orvosok és szakdolgozók továbbképzésében.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet a gyermekgyógyászat területén az Emberi Erőforrások Minisztériumának gyógyító-megelőző, szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos alapintézménye. Feladata az ellátási területén a 18 év alatti járó- és fekvőbetegek diagnosztikus, valamint terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja, követéses gondozása, ennek keretében a fekvőbetegek aktív és krónikus ellátása, rehabilitációja, a járóbetegek gyógyító és rehabilitációs szakellátása, egynapos ellátása, az egyén gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése. Alaptevékenységébe tartozik az egészségüggyel összefüggő kutatások végzése, gyógyszer és gyógyászati termék kiskereskedelme, továbbá egészségügyi szakmai képzések végzése.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet fenntartója továbbra is az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) marad, az irányító szerv pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI).

Budapest, 2018. február 7.