Gyermekfogászati prevenció

Cím: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 26.
Telefon: 061 473 1451

Profil

roti1

2009 I. negyed év végéig a Gyermekfogászati Prevenciós szolgálat a XIII. kerületben a Huba utcában volt. Szervezte és koordinálta a gyermekfogászati hálózat működését és az iskolákban ill. óvodákban végzett fogászati megelőző tevékenységet (oktatás, előadások tartása, stb.)

Ez év II. negyed évtől felállt és szervezi működését a Fogászati Prevenciós Osztály. Helyileg a kórház egykori Rottenbiller utcai épületében kialakuló gyermekfogászati ellátó központban (Smile center) fog tevékenykedni.

Feltett szándékunk, hogy az eddigi funkciók teljes körű megtartása és kiterjesztése mellett, új stratégiai elvek mentén korszerűsitsük és tegyük hatékonyabbá, eredményesebbé munkánkat.
Célkitűzésünkhöz remek hátteret biztosít az emlitett telephely, mely mind méreteiben, mind elhelyezkedésével és adottságai révén alkalmas a gyarmek fogászati, az állcson-orthopédiai-fogszabályozó, a fogászati prevenció és a gyermek szájsebészet feladatainak ellátására.

roti2Teljesen új dimenzió nyílik itt a fogászati prevenció számára, mivel nemcsak a főváros, de akár az egész régió fogyatékkal élő gyermekeinek fogászati szakellátására is lehetőség lenne e helyen.

Összevonás és fejlesztés révén nem csupán egy regionális ellátó központ jön létre, hanem személyi és szakmai feltételeit tekintve, egy orszáágos módszertani központ is, ami magába foglalja a fej- nyak rendellenességgel születettek fogászati prevenciós, gyermekfogászati, állcsont-ortopédiai és fogszabályozó, valamint logopédiai gondozását.

Mindezen rendelkezésre álló, szakmailag alkalmas szakember gárdával, valamint magunk mögött tudva, az elvitathatatlanul szükséges gyermekkórházi háttérbázist, dolgozzuk ki a fogászati prevenciós osztály új stratégiai programját.

dr_dima_magdolna
Dr.Dima Magdolna
mb.osztályvezető főorvos