Prof. Dr. Czinner Antal születésének évfordulóján hálával emlékezünk.

Prof.Dr. Czinner Antal orvosi tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán 1971-ben fejezte be. 1975-ben szerzett szakorvosi képesítést csecsemő- és gyermekgyógyászatból. 1985-ben az orvostudomány kandidátusa tudományos fokozatot megszerezve, 1995-ben habilitált a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.

1981-ben került az I. számú Gyermekklinikára, hamarosan a klinika tanársegédje lett. 1985-től az Apáthy István Gyermekkórház osztályvezető főorvosa lett, majd 1988-ban igazgató főorvosi kinevezést kapott. 1994-ben nevezték ki a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem I. Számú Gyermekgyógyászati Tanszék vezetőjévé.

1992-ben a Heim Pál Gyermekkórház Belgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa lett, majd a kórház tudományos igazgatója.

2002-től a SOTE Egészségügyi Főiskolai Karánál, a Közegészségtani és Járványtani Intézet Gyermek- és Ifjúság egészségügyi Tanszék vezetője. 2004-től vezette a Családgondozási és Módszertani Tanszéket, irányítva az egészségügyi gondozás és prevenció szak védőnő szakirány képzését. 1980-tól a Főváros gyermekgyógyász szakfelügyelője volt

Munkáját 1992-ben Pro Urbe kitüntetéssel, 2004-ben Batthyány-Strattmann László-díjjal ismerték el. 2011. júliusában a Semmelweis Egyetemen átvehette munkássága méltatása után az arany pecsétgyűrűt.

Szerteágazó szakmai és szervező munkájáért, gyakorlati gyermekgyógyászati gyógyító, oktató és tudományos munkája elismeréseként 2011-ben részesült a Magyar Gyermekorvosok Társasága legmagasabb kitüntetésében, a Schoepf-Merei Ágost emlékéremben.

Czinner professzor a gyermekek iránti elkötelezettsége mellett, a gyermekkori elhízás elleni küzdelem legnevesebb szaktekintélye is volt. Szívügye volt támogatni minden olyan tevékenységet, amely gyerekekről, a gyerekekért szólt, legyen az orvosi, vagy emberi segíteni akarás. Munkáját a mély szakmai alázat, a precizitás, a kollegialitás, és a gyermekorvosok munkájának megbecsülése jellemezte.

Elméleti és gyakorlati felkészültsége lenyűgöző volt, odaadó szeretettel tanított és gyógyított.  Odafordult mindazokhoz, akik megértésre, támogatásra és vigasztalásra szorultak. Emberi nagysága példaképül szolgál mindannyiunk számára.

Emlékét hálával őrizzük!

IMG_3830