Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet a jogszabályokban előírtnál magasabb ügyeleti és túlmunka díjat fizet,
az előírt pihenőidők kiadásáról vagy kifizetéséről 1100 dolgozó megelégedésére szabály szerint időben gondoskodik.


Jelenleg 20 dolgozóval áll jogvitában egy az eddigi gyakorlat feletti többlet kifizetés ügyében,
amelyben eddig ellentmondó bírósági ítéletek születtek, a végső döntést a Kúria jogosult meghozni.
Amennyiben a Kúria döntése a munkatársaknak kedvez, a kórház a követelésüket annak kamataival együtt fizeti ki nekik.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet a jogszabályban előírtnál magasabb összegű ügyeleti és túlmunka díjat fizet a dolgozóinak.
A túlmunka elszámolásának módja is kedvezőbb volt az elmúlt években a dolgozók számára, mint a jogszabályban rögzítettek.
A túlmunka után járó díjak és pihenőidők kifizetése az 1100 dolgozó megelégedésére határidőben, és szabályosan történik.

A médiához fordult 20 dolgozó, az eddigi szabályok szerint kifizetett ügyeleti díjak, és kiadott pihenőidőkön felül
az eddigi gyakorlattól eltérő, további pihenőidők visszamenőleges kifizetését kéri, aminek jogosságát a Kórház vitatja.
Első fokon a bíróság a kórház álláspontját fogadta el, míg a másodfokú bíróság ezzel ellenkező döntést hozott.
A kórház a két ítélet tükrében a jogszabályok helyes értelmezése és betartása érdekében a Kúriához fordult felülvizsgálatért.
A kórháznak kötelessége a rábízott közpénzzel felelősen gazdálkodni. Ezt szem előtt tartva a jelenlegi helyzetben csak akkor
fizetheti ki a dolgozók követelését, ha a Kúria erre kötelezi. A Kúria döntéséig a kórház a vele perben álló dolgozók türelmét kéri.
Amennyiben a Kúria a dolgozóknak ad igazat, követelésüket, annak kamataival együtt fogja nekik kifizetni.

Dr. Fekete Ferenc
mb főigazgató