Elhunyt Tasnádi Géza Tanár Úr

Elhunyt Dr. Tasnádi Géza

a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

nyugalmazott gyermeksebész főorvosa

Egy gyermek arra vágyik, hogy szeretetben éljen, okos legyen, tanítsa az embereket arra, amit Nyilas Misi mondott, hogy légy jó mindhalálig” 

Ezekkel a szavakkal fejezte ki egy alkalommal gyermekek iránti szeretetét Tasnádi Géza Tanár Úr, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet nyugalmazott gyermeksebész főorvosa a Semmelweis Egyetem magán tanára, aki elhivatottan évtizedeken át foglalkozott a gyermekek gyógyításával.

Kiváló gyermeksebész volt, e mellett munkássága során új, a gyermek ellátásban egyedülálló szakmai specialitást fejlesztett ki Magyarországon, a veleszületett érmalformációk felismerése és kezelése területén. Nemcsak a hazai betegek többségét, de a környező országok betegeit is ő kezelte.

Magyarországon úttörő munkásságaként jött létre a gyermekek érbetegségeit kezelő Érmalformációk Országos Központja, ahol a Semmelweis Egyetem és a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet különböző specialistáinak összefogásával és vezetésével sikerült korábban reménytelennek hitt gyermekek gyógyítása.

Szakmai életműve, a veleszületett érmalformációk területén létrehozott oktatási-, gyakorlati- és tudományos munkásságával gyarapította világszerte a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, a Semmelweis Egyetem és a magyar orvoslás hírnevét.

Munkássága a világ sok országában széles nemzetközi ismertségnek és elismertségnek örvendett, személyesen is nagyon tisztelték.

Nemcsak gyermeksebész volt, nemcsak orvos, hanem egy KIVÁLÓ IGAZ EMBER volt. Munkája során a gyermekek, a szülők és a kollégák felé is nagy szeretettel fordult. Fáradhatatlanul tanította a kollégákat a nap minden pillanatában magyarázott, mesélt, mutatta a technikákat, igyekezett mindent átadni a jövő nemzedéknek, amit csak tudott. Fontosnak tartotta, hogy a fiatalok vigyék tovább és fejlesszék a már megszerzett tudást. Az igazán nagy emberek szerény, csendes mosolyával mindig ott állt, amikor csak szükség volt rá, ahol segíteni kellett. Áradt belőle a szeretet a környezete felé.

Nagyon szerettük és tiszteltük mi is, a kollégái, ahogyan fáradhatatlanul, mindig csillogó szemmel és mosolyogva dolgozott még az utolsó éveiben is. Mindig csak azt kérte, hogy ne hagyjuk abba, hogy vigyük tovább, amit megtanultunk. Megtiszteltetés, hogy láthattuk őt emberi nagyságában, hogy tanított bennünket és hogy dolgozhattunk vele.

Továbbadjuk a fiataloknak, hogy volt közöttünk egy nagyszerű EMBER, akit Tasnádi Géza Tanár Úrnak hívtak, aki nagyon sokat tett a gyermekek gyógyulásáért.

Igyekszünk továbbadni a következő generációnak mindazt az értéket, amit megtanított: a szakmai tudást, az emberséget, a szeretetet; hogy „légy jó mindhalálig” . Hiányozni fog.

Dr. Nagy Anikó

főigazgató főorvos

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Búcsúzunk Tasnádi Géza Tanár úrtól, Főnökünktől, Mesterünktől. Távozott közülünk a magyar gyermeksebészet egy meghatározó alakja. Hiánya pótolhatatlan!

Tanár úr 1961-ben végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Először a Gyöngyösi, majd a Hatvani Kórházban dolgozott 8 évet felnőtt sebészként. Hamar rájött, hogy az ő hivatása a gyermeksebészet. 1969-ben került a Heim Pál Gyermekkórházba, 1972-ben szerzett gyermeksebészeti szakvizsgát. 1984-ben nevezték ki az Apáthy István Gyermekkórház (mai nevén Bethesda Gyermekkórház) Sebészeti Osztályának vezetőjévé. Irányítása alatt egyesült az addig ott működő két különálló gyermeksebészeti osztály. Ezután visszatért a Heim Pál Gyermekkórházba és 1989-tól több mint tíz évig vezette a Gyermeksebészeti Osztályt. Nyugdíjba vonulása után a Kelen Kórházban folytatta a betegei kezelését, gondozását.

Szakterülete a veleszületett érmalformációk voltak, mellyel kapcsolatos közleményei meghaladták a 180-at. Ezek közül több könyvfejezetet és nemzetközi publikációt is jegyzett. Nemzetközileg elismert szaktekintélynek számított. Több hazai és nemzetközi szakmai szövetség tagja, vezetőségi tagja volt. Ebben a témakörben szerzett 1979-ben tudományos minősítést (PhD), majd 1995-ben habilitációt.

Tanár Úr tevékenysége előtt ez a terület mostohagyermek volt, azonban ezeknek a betegeknek a felkarolásával sok kétségbeesett szülőnek és gyermeknek adott reményt a gyógyulásra. Fáradhatatlanul küzdött az érfejlődési rendellenességben szenvedő gyermekek minél korszerűbb ellátásáért. Segítségével jött létre a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika és a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet együttműködésével az Érmalformációk Országos Központja. Ezzel sikerül európai színvonalúvá tenni az érfejlődési rendellenességben szenvedők diagnosztikáját, kezelését, utánkövetését és gondozását.

A Heim Pál Kórházban végzett áldozatos munkájáért számos kitüntetést kapott, így a Semmelweis Emlékérmet, a Soltész Lajos Emlékérmet, Heim Pál Gyermekkórház Emlékérmet, Batthyány-Strattman László Díjat, Török Éva Emlékérmet és a Centenáriumi Emlékérmet. 2019-ben a gyermekérsebészet fejlesztéséért és a posztgraduális oktatásban elért eredményeiért a Pro Universitate Díj ezüst fokozatával tüntette ki a Semmelweis Egyetem.

Kedves Tanár Úr! Kitörölhetetlen emlék leszel a kórházunkban. Ma is szinte naponta kerülsz szóba, említünk meg egy-egy betegség kapcsán, vagy csak anekdotázva a régi dolgokról. Remélem méltó utódaid leszünk. Örökké emlékezni fogunk rád!

Nyugodj békében!

dr. Ringwald Zoltán