† Elhunyt Dr. med.habil. Végh András


Elhunyt Dr. med.habil. Végh András, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főorvosa, a gyermek fogszabályozás és állcsont-ortopédia mestere

Türelemmel viselt betegsége után hatvannyolc éves korában elhunyt Dr. med.habil Végh András, az orvostudományok kandidátusa, habilitált doktor, a Semmelweis Egyetem magántanára, Igazságügyi orvosszakértő, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Állcsont-orthopédiai és Fogszabályozási Osztályának egykori osztályvezető főorvosa.

A magyar gyermek-állcsontortopédia és fogszabályozás mesterét, iskolateremtő, kiemelkedő nemzetközi hírű tanárát veszítettük el. Hiánya nagy űrt hagy maga után. Nem felejtjük el magas, csendes megjelenését, könnyed technikáját és az átadott tudását. Köszönjük a sok meggyógyított gyermeket, és hogy vele dolgozhattunk sok éven keresztül. Megőrizzük őt emlékünkben, az általa teremtett iskolát pedig tanítványaival tovább visszük.

Fogorvosi diplomáját 1977-ben szerezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Szakmai pályafutásának első szakasza is Semmelweis Orvostudományi Egyetemhez köthető a Konzerváló Fogászati Klinika, Orális Biológia Tanszék, majd a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika munkatársaként. Több szakterületen szerzett szakvizsgát. A Fog- és Szájbetegségek szakvizsgája után Fogszabályozás, majd a Gyermekfogászat szakorvosa lett és végül a Konzerváló Fogászat és Fogpótlástan szakvizsgát is megszerezte. Nemzetközileg elismert GBO (German Board of Orthodontist) diplomával rendelkezett, amit a WFO (World Federation of Orthoditists) akkreditált. 1993-ban kandidátusi fokozatot szerzett, majd 1999-ben habilitált.

Osztályvezető főorvosként a Heim Pál Gyermekkórházban eltöltött évei alatt számos kolléga szakorvosi felkészülését kísérte végig, fontosnak tartotta a magas szakmai színvonalat, tudományos vizsgálatokat, mind saját, mind az osztály dolgozóinak folyamatos szakmai fejlődését. A Semmelweis Egyetem doktori iskolájának (PhD) tanáraként, témavezetőjeként több hallgatója szerezte meg PhD fokozatát.

A Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórházban 1996. júliusától töltött be osztályvezető főorvosi pozíciót, melynek keretében a korábbi Fogszabályozási Osztályból létrehozta az Állcsont-orthopédiai és Fogszabályozási Osztályt. Mindig fontosnak tartotta a betegellátásban is a legmodernebb orthodonciai terápia alkalmazását, nagy hangsúlyt fektetve a komplex interdiszciplináris ellátásra, felhasználva mind a diagnosztikában, mind a terápiában a jelentősebb nemzetközi újdonságokat. Korán felismerte a digitális világban rejlő lehetőségeket, így hazánkban elsők közt került bevezetésre a digitális panoráma és oldalirányú teleröntgen rutinszerű alkalmazása, digitális kiértékelésre alkalmas szoftver használatával. 2010-ben vezetésével új telephelyre költözött az osztály, ahol, több rendelővel, jól felszerelt körülmények között, magas színvonalon folytatódott az egyre nagyobb számú páciens ellátása. 2018-tól végleges nyugdíjba vonulásáig nyugdíjasként dolgozott, tanított, írt.

Nyugodj békében Tanár Úr…

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet